Lo-Kiné is een kinépraktijk waarbij de patiënt centraal staat. Met behulp van een individuele behandeling trachten we de klachten te reduceren. Hiervoor gaan we uit van een nauwe samenwerking tussen u, de patiënt, en de kinesitherapeut.

De behandeling bestaat zowel uit een passieve benadering ( bv. blokkages worden losgemaakt) als een actieve component waarbij we verwachten dat u thuis de oefeningen zal verderzetten.
De behandelingen gebeuren dus steeds individueel, waarbij we het advies van de voorschrijvende arts volgen.  Communicatie tussen voorschrijvende arts en therapeut is belangrijk, zodat we dezelfde visie volgen.

We streven nadrukkelijk naar een persoonlijke aanpak naar de patiënt toe.  Met een behandelplan op maat zal u algauw het verschil merken.  Daarbij is de motivatie en medewerking van de patiënt van cruciaal belang.  Een goed functionerend bewegingsapparaat is de basis voor een gezond lichaam.


Tijdens de individuele behandelingen bouwen we verder op de bewegingen die we het meest uitvoeren, zodat u ook in het dagelijkse leven een aangrijpend verschil merkt.